Ochrana osobních údajů

Hned úvodem bychom Vás chtěli ujistit, že ochranu osobních údajů bereme velmi vážně a snažíme se udělat maximum pro jejich ochranu a splnění všech podmínek, které nám ukládá směrnice EU známá pod zkratkou GDPR.

Na této stránce zjistíte, jaké údaje shromažďujeme, za jakým účelem je shromažďujeme a jak je můžete spravovat, aktualizovat, exportovat a vymazat.

 

INFORMACE K UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme za Vaše rozhodnutí využít našich služeb. Rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete pro účely online objednávky naších služeb, případně při komunikaci s námi přes kontaktní formulář.
Chceme Vás ujistit, že všechny Vámi poskytnuté osobní údaje budeme využívat pouze pro účely rezervace Vámi vybraných služeb a komunikaci s Vámi.

Tento informační list je zpracován plně v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR), které je účinné od 25. května 2018. Toto nařízení mj. přesně definuje, jak máme s Vašimi osobními údaji zacházet, a říká, co je to osobní údaj nebo samotné zpracování osobních údajů.
Zjednodušeně se dá říci, že mezi zpracování osobních údajů patří jakákoliv operace s nimi spojená –
vyhledání, uložení, filtrování nebo například i samotné zobrazení Vašeho jména. Bez Vašeho souhlasu bychom Vás tedy vůbec nemohli poskytnout naše služby, či komunikovat s Vámi. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů.

1) Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je a zpracování osobních údajů bude provádět provozovatel webu na URL adrese https://strihanipsu-praha5.cz/ firma PetGrooming Company s.r.o., Radlická 571/70, 15000 Praha 5 – Smíchov, IČ: 27637476, DIČ: CZ27637476.

2) Účel zpracování osobních údajů
Vaše údaje budou zpracovávány pro účely Vaší objednávky služeb a její rezervace, komunikace s Vámi, uzavření smluvního vztahu a účetní problematiky.
Údaje používáme také, pro účely zkvalitnění služeb zákazníkům, k vyřízení Vašich požadavků a dotazů, abychom Vás mohli přímo kontaktovat a informovat o našich nových službách a změnách v poskytování našich služeb.

3) Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme na základě uděleného souhlasu zpracovávat po dobu, po kterou budete trvat Váš zájem. Pokud nebudete mít zájem, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud byste svůj souhlas neodvolal(a), každé 3 roky se Vás sami zeptáme, zda Vaše údaje můžeme zpracovávat i nadále.

4) Jaké druhy údajů budou zpracovány
Aby byla Vaše objednávka (rezervace) možná potřebujeme od Vás vyplnit základní údaje
– jméno a příjmení, email, telefonní číslo.

Rádi bychom Vás informovali, že pokud s námi uzavřete smluvní vztah, budeme některé z Vašich osobních údajů zpracovávat na základě jiného právního základu než je udělený souhlas. Např. z důvodu, že nám to nařizují zákony (komunikace s úřady, povinná archivace konkrétních smluv, apod.) nebo v rámci oprávněného zájmu správce.
Chceme Vás také ujistit, že budeme zpracovávat pouze takové osobní údaje, které nám sám (sama) poskytnete.

5) K jakým účelům Vaše osobní údaje využívat nikdy nebudeme
Abyste měl (a) jistotu, že Vaše osobní údaje nebudeme používat k jiným účelům, připravili jsme pro Vás přehled příkladů operací, ke kterým, bez Vašeho dalšího výslovného souhlasu, Vaše údaje nikdy využívat nebudeme:
– neposkytneme Vaše údaje našim klientům
– neposkytneme Vaše údaje dalším společnostem za účelem marketingových aktivit
– Vaše osobní údaje nebudeme automatizovaně zpracovávat a provádět tzv. profilování

6) Jak chráníme Vaše informace
Přijímáme vhodné postupy sběru, ukládání a zpracování dat a bezpečnostní opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, pozměněním, zveřejněním nebo zničením Vašich osobních údajů a dat uložených na našem webu.

7) Možnost odvolání uděleného souhlasu
Možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů máte vždy. Pro odvolání souhlasu je nutné zaslat Váš požadavek na emailovou adresu: info@strihanipsu-praha5.cz. Požadavek na odvolání souhlasu musí být odeslaný z emailové adresy, kterou jste uvedli jako kontaktní při vyplňování rezervačního či kontaktního formuláře. Abychom si byli jistí, že přichází požadavek opravdu od Vás, budeme Vás pro potvrzení kontaktovat také telefonicky.
Pokud odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dojde k odstranění všech osobních údajů v našich databázích a systémech. Po odstranění údajů od nás do 30 dnů od Vašeho požadavku dostanete emailem oficiální potvrzení o výmazu.
Při odvolání uděleného souhlasu nás můžete požádat, abychom Vám připravili přehled Vašich osobních údajů, které zpracováváme a poskytli Vám ho ve strojově čitelném formátu pro další využití.
Tento přehled si také můžete kdykoliv vyžádat v průběhu, kdy je budeme zpracovávat.
Pro jistotu Vám připomínáme, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni,
tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným např. zákonným (komunikace s úřady, povinná archivace konkrétních smluv, apod.) nebo v rámci oprávněného zájmu správce.

8) Přístup k informacím
Kdykoliv v průběhu zpracovávání Vašich osobních údajů se nás můžete zeptat, jaké údaje o Vás zpracováváme. Máte také možnost požádat o úpravu, doplnění nebo vymazání Vašich údajů, nebo vnést námitku proti jejich zpracování.

9) Kontakt pro další informace
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás
kdykoliv v pracovních dnech obrátit:
Valeriia Bartysh
+420 776 390 035
info@strihanipsu-praha5.cz